SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI

Společnost BRISK spolupracuje s řadou středních škol v regionu a také s některými technickými vysokými školami. Poskytuje jejich studentům možnost absolvovat praxe či stáže po boku osvědčených odborníků přímo u nás ve firmě, nabízí studentům témata bakalářských či inženýrských prací a samozřejmě otevírá své brány exkurzím žáků či studentů. Kromě českých studentů naší firmu pravidelně navštěvují i zahraniční školy z Evropy i USA.

Ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou se BRISK zapojil do projektů podporující technické vzdělávání již u žáků základních škol. Cílem je přiblížit jednotlivé technické profese a podpořit tak zájem o studium těchto oborů.

brisk