VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

Vzdělávání je v naší společnosti chápáno jako strategická záležitost a je poskytováno všem pracovníkům od řadového dělníka až po management firmy a to na základě analýzy vzdělávacích potřeb.

Kromě standardizovaných kurzů, které každoročně pro naše zaměstnance zajišťujeme, připravujeme i komplexní rozvojové programy pro jednotlivé cílové skupiny. Věnujeme se mladým talentům – specialistům, připravili jsme program pro předáky a v neposlední řadě i program pro zajištění kompetentní generační výměny ve středním i vrcholovém managementu.

Využíváme všech moderních metod v personálním řízení ? náborová assessment centra, development centra pro identifikování rozvojových potřeb zaměstnanců, zavedli jsme e-learning jako standardní výukové prostředí, organizujeme outdoorové či teambuildingové programy.

brisk