TECHNICKÁ KERAMIKA

Výrobky z keramických směsí OXAL vyráběné v BRISK Tábor a.s. mají výborné vlastnosti díky vysoké vypalovací teplotě. Pro různé aplikace je vyráběno několik druhů korundové keramiky s obsahem 90 ? 99,7% Al2O3. Různé progresivní technologie výroby umožňují produkci i těch nejnáročnějších, velmi složitých a členitých součástí.

více

ZAPALOVACÍ ELEKTRODY A IONIZAČNÍ SONDY

Zapalovací elektrody a ionizační sondy se používají k zapalování plynného paliva v plynových zařízeních. Ty pracují na principu zapálení přeskokem jiskry vysokého napětí. Zde střední elektroda nesmí trvale zasahovat do plamene. Zapalovací elektroda a ionizační sonda bývají umístěny společně ve spalovacím prostoru plynových zařízení – plynových kotlů, průtokových ohřívačů vody, plynových sporáků apod.

více
brisk