Českých 100 Nejlepších 2015

1. 12. 2015

Pražský hrad, Nová galerie a Španělský sál, 27. listopadu 2015

Akce „Českých 100 Nejlepších“ začala ráno v Nové galerii doprovodnou konferencí „Klíčové faktory úspěchu“ a vyvrcholila gala večerem ve Španělském sále, kde byly slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže.

NEJLEPŠÍ JE BÝT NEJLEPŠÍ

Cílem soutěže ?ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH? je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a veřejně slavnostním způsobem ocenit české (v ČR zaregistrované) firmy, podniky, či společnosti z co nejširšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků.

Systém vyhodnocení a stanovení pořadí ?ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH? v maximální míře využívá konkrétní znalosti širokého okruhu vybraných odborníků. Nominace by proto měly vycházet z osobních znalostí, zážitků, či zkušeností z období posledních dvanácti měsíců, získaných jak při profesionální činnosti (to především), tak i ze soukromých kontaktů s nejrůznějšími hospodářskými subjekty.

BRISK Tábor a.s. byl oceněn v oborové kategorii ?INVENCE – NASAZENÍ – EXPORT – ZISK?

brisk