SNÍMÁNÍ OTÁČEK

Pomocí těchto snímačů je možno snímat otáčky a úhel rotačních částí a polohu posuvných částí strojů a zařízení.

Pracují na principu měření změny magnetického pole.

Při snímání dochází ke změně napětí nebo odporu na měřícím členu a k ní je vztahován měřený parametr.

Při snímání otáček a polohy se používají snímače induktivní, s Hallovým čidlem a magnetorezistivní.

princip snímače

brisk