SNÍMÁNÍ POLOHY

Pomocí těchto snímačů lze měřit vzdálenost nebo posun (změnu polohy) nebo lze jednoduše detekovat přítomnost/nepřítomnost určitého objektu (bezkontaktní spínač).

Při výběru správného funkčního principu záleží zejména na materiálu snímaného předmětu, spínací vzdálenosti a elektrickém připojení.

Snímače polohy se nejčastěji využívají pro snímání pohybu plynového pedálu či pro snímání úhlu škrtící klapky.

princip snímače

brisk