SNÍMÁNÍ TEPLOTY

Snímače teploty měří změnu odporu na termistoru (prvek, jehož odpor se mění s teplotou).

Výstupem je změna odporu v závislosti na teplotě.

Jsme schopni nabídnout v provedení NTC a PTC.

Umíme dodržet jakoukoliv charakteristiku snímače, která je daná závislostí odporu na teplotě.

princip snímače

brisk