Z operačního programu Podnikání a inovace pro kokurenceschopnost jsou realizované tyto projekty:

  • Výzkum a vývoj nového typu odporového zátavu pro zapalovací svíčky

Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj odporového zátavu určeného pro moderní zapalovací svíčky, především pro malé motory. Výstupem projektu bude prototyp zapalovací svíčky PR17YC, která bude vyhovovat zadaným požadavkům.

  • Inovace zapalovací svíčky BOX a nová řešení svorníků s různými tvary zakončení

Cílem projektu je inovace produktu – uvedení na trh nového typu zapalovací svíčky BOX s využitím nově vyvinuté keramické hmoty OXAL5 a integrovaným svorníkem. Projekt zároveň řeší inovací technologického procesu.

  • Projekt: Úspory  energie v areálu společnosti BRISK Tábor a.s.

Cílem je snížení energetické náročnosti výroby  

brisk