ENVIRONMENT

Zavedený a certifikovaný systém environmentálního managementu, podle normy ČSN EN ISO 14 001:2005, umožňuje společnosti dosáhnout vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku. Systém umožňuje nejen sledovat produkované znečištění, ale i identifikovat příčiny jeho vzniku a v maximální míře předcházet vzniku znečištění přímo ve výrobních technologiích. V ochraně životního prostředí se soustřeďujeme nejen na výstupy z výroby, ale i na vstupy do výroby a efektivnost jejich využívání.

více
brisk