VNITŘNÍ INFORMACE

Dne 22.6.2006 byly cenné papíry společnosti vyřazeny z obchodování na oficiálním trhu BCPP a RM-S, a.s. a k 24.7.2006 došlo k přechodu všech účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře společnosti, BRITAL, s.r.o. Na základě toho jsou výroční zprávy zveřejňovány jen v rozsahu a způsobem stanoveným platnými právními předpisy.

100% akcií vlastní společnost BRITAL s.r.o., Opletalova 9/917, 110 00 Praha1
C 53235 vedená u Městského soudu v Praze
IČ 49023951

Výroční zpráva 2012
Výroční zpráva 2013
Výroční zpráva 2014
Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2018
Výroční zpráva 2019
Výroční zpráva 2020
Výroční zpráva 2021
Výroční zpráva 2022
brisk