KVALITA

Hlavním cílem BRISK je dosažení vysoké úrovně kvality ke splnění a překonání požadavků a očekávání našich zákazníků.

Systém řízení kvality firmy BRISK podporuje procesní řízení všech svých činností a klade důraz na prevenci před vznikem a opakováním vad již v časných fázích vývoje produktu. Ke všem našim zákazníkům přistupujeme s důkladnou péčí a zásadním cílem je neodkladné řešení jejich požadavků, včetně servisních služeb při provozu našich produktů.

Záruku za vysokou kvalitu našich nových produktů poskytujeme týmovým zpracováním projektů, do kterých zapojujeme i naše dodavatele a zákazníka. S ohledem na potřeby zákazníka pak dosahujeme vysoké kvality za dobrou cenu.

Naše společnost je certifikována IATF 16949 Systém managementu kvality v automobilovém průmyslu, který je cíleně směřován na dosažení spokojenosti zákazníka.

 

ZÁRUKA

Výrobce ručí za to, že zapalovací svíčky BRISK nemají výrobní ani materiálové vady a jsou vhodné pro použití, k němuž byly dokumentací vydanou výrobcem doporučeny.

V případě vzniklé škody, která byla prokazatelně způsobena výrobní vadou výrobku, BRISK uhradí náklady za opravu zařízení, v němž byl výrobek použit, do stavu před poruchou. Náklady za opravu musí být ekonomicky a technicky zdůvodnitelné.

Proces musí odpovídat reklamačnímu řízení dohodnutému předem s dodavatelem. BRISK neodpovídá za jakékoliv další ztráty nebo další výdaje.

Zákonem stanovená práva zůstávají zachována.

brisk